تبلیغات
وبلاگ گروه عمران (معماری ) کاردانش سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران - برگزاری جشنواره تولید محتوای الکترونیکی گروه عمران
با عنایت خداوند متعال و در راستای برنامه های عمیاتی دبیر خانه عمران کشوری،  جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در گروه عمران شاخه کاردانش برگزار میگردد.
مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1394
اهم موارد مربوط به این جشنواره در بخشنامه ای به مناطق ارسال می گردد.
ضمنا شیوه نامه برگزاری جشنواره در ادامه مطلب قرار گرفته است.
فراخوان تولید محتوی الکترونیکی

جدول امتیاز بندی تولید محتوی الکترونیکی


  • paper | میتی پاگو | مقاله های نوای علمدار